Minimum Basınç Valfi

Minimum Basınç ValfiVidadan gelen hava-yağ karışımı yağ deposuna girer ve yağ deposunun çıkışındaki hava-yağ karışımı separatörden geçip minimum basınç valfine gelir. Ayarı önceden standart yapılmış olan minimum basınç valfi yağ deposunda havayı belirli bir basınç değerine ulaşmadıkça geçirmez. Bu şekilde separatörlere düşük basınçta yağlı havanın hücum etmesini engellenmiş olur. Minimum Basınç Valfi aynı zamanda yağ deposuna girecek ters yönde bir hava basıncını engellemiş olur.

Otomatik Tahliye (timer)

Otomatik Tahliye (timer)Otomatik tahliyeler insan yardımı olmadan tankta ve/veya depoda oluşan suyu otomatik olarak dışarı atan elektrikli sistemlerdir. Havada bulunan belirli miktardaki nem, tanklarda yoğunlaşarak tank dibinde su biriktirmektedir. Normal şartlarda her gün birisinin bu tankın suyunu alması gerekmektedir. Bu iş yeri için yer yer büyük zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bu durumlarda otomatik tahliye kullanılması hem zamandan hem de suyun birikmesiyle harekete gecen sensörler sayesinde enerjiden tasarruf sağlamaktadır.

Emiş Grubu

Emiş GrubuFilo vidalı hava kompresörlerinde, kompresöre giren havayı kontrol etmek için vida grubumuzun üzerine cıvatalar yardımıyla sabitlediğimiz parçadır. Selenod valfler yardımıyla emiş grubunda, kompresör içine giren hava miktarları kontrol altına alınır. Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla vida grubu ile emiş grubu arasına klingrit sızdırmazlık contası konur. Kompresör çalıştığında emiş grubunun yapısında yer alan hava deliğinden sisteme hava alınır ve kompresörde 1-2 barlık hava artışı sağlanır. Bu 1-2 barlık artış selenoid valfini harekete geçirerek kompresörün tam yük de çalışmasını sağlar. Kompresör havayı istenen bara çıkarttıktan sonra selenoid valf uyarılarak emiş valfini kapatır. Tank basıncı tekrar azaldığında selenoid valf tekrar uyarılır ve emiş grubu açılır. Bu şekilde kompresörde hava basıncı sabitlenmiş olur..